New here

ติดต่อยากมาก

1.ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ดีแทคโดยตรง ไม่ใช่อัตโนมัติ ได้อย่างไร

2.โทร.ออกไม่ได้ แจ้งว่า เกินวงเงินที่กำหนด แก้ไข วงเงินแล้ว (*146*1*3000#) ก้ไม่ได้ แจ้งว่า เกินวงเงินที่ได้ 1,500

3.ถ้ายกเลิกวงเงิน ทำอย่างไร

   ไม่ได้รับความสะดวก และยากมาก ในการใช้้บริการ  

    087-797xxxx

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ติดต่อยากมาก

 

@p_prapakorn น้องฟ้าต้องขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกด้วยนะคะ และขอแจ้งข้อมูลดังนี้ค่ะ

1.ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ดีแทคโดยตรง ไม่ใช่อัตโนมัติ ได้อย่างไร

>> สามารถโทร Call center 1678 ได้ค่ะ

2.โทร.ออกไม่ได้ แจ้งว่า เกินวงเงินที่กำหนด แก้ไข วงเงินแล้ว (*146*1*3000#) ก้ไม่ได้ แจ้งว่า เกินวงเงินที่ได้ 1,500

>> น้องฟ้าตรวจสอบหมายเลขใช้งานจะเกินจากวงเงินที่กำหนดค่ะ  แนะนำชำระยอด 655.36 บาท ของบิล 08/2018 เพิ่มเติมเพื่อคืนวงเงินนะคะ   หรือหากต้องการปรับวงเงินเพิ่มขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ

@ชื่อ-นามสกุล :
@วันเดือนปีเกิด :
@รุ่น เครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ปัจจุบัน :
@มี Sim เสริมหรือไม่ :
@วงเงินใหม่ที่ขอปรับเพิ่ม :

 

3.ถ้ายกเลิกวงเงิน ทำอย่างไร

>> แนะนำปรับเพิ่มวงเงินจ้า 

 

รบกวนแจ้งมาได้ทาง inbox Community พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ

 

 

10475 

 

dtac feedback team