angiizez
Contributor

ติดต่อกลับด่วน!!!!!!!!

ติดต่อกลับ086815xxxx ด้วนน!

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ติดต่อกลับด่วน!!!!!!!!

@angiizez  น้องฟ้า ติดต่อกลับดูแลหมายเลขให้เรียบร้อยแล้วนะคะ

>> เบื้องต้นได้ดำเนินการเปิดสัญญาณ พร้อมนัดชำระยอดค่าบริการเดือน  01/2018 จำนวน 629.10 บาท ภายในวันที่ 6/04/2018

พร้อมทั้งประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการดูแลเรื่องย้ายค่ายเพิ่มเติมให้อีกครั้งนคะะ

 

น้องฟ้าต้อขออภัยในความไม่สะดวกอย่างสูงค่ะ

8547    หัวใจ  ดีต่อใจ ไม่เคยเปลี่ยน ดีแทคยินดีให้บริการค่ะ   (◠‿◠✿

</