Highlighted
New here

ตรวจสอบยอดค้างชําระให้ผมได้ไหม

ผมซื้อโทรสัพท์มาวันที่14/11/62 ณวันนี้เป็นวันที่14/12/62 ผ่านมาแล้ว 1 เดือน แต่ไม่มีบิลมา

#Dtac add เข้าไปที่ใบแจ้งค่าชําแล้วแต่จอขาวไม่มีไขึ้นเรย