Highlighted
Regular Viewers

ซื้อไลน์ผ่านดีแทคไม่ได้

ซื้อไลน์ผ่านดีแทคไม่ได้ ขึ้นว่าการชำระล้มเหลว
3 คำตอบ 3
Highlighted
Viewers

เรื่อง: ซื้อไลน์ผ่านดีแทคไม่ได้

แนะนำตรวจสอบเบื้องต้นดังนี้ค่ะ

 

1.สำหรับลูกค้าจดทะเบียนรายเดือนที่เปิดเบอร์ใหม่ จะต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 91 วันขึ้นไป 
จึงจะสามารถซื้อสินค้า หรือบริการผ่าน Google Play, Line web Store, Window Store, Fortumo

ตัดเงินผ่านเบอร์มือถือของ dtac ได้ค่ะ 

 

1. ต้องใช้งานผ่านสัญญาณ dtac internet เท่านั้นนะคะ ถ้าใช้ wifi จะชำระเงินไม่ได้ค่ะ

2. แนะนำตรวจสอบว่าการซื้อของหรือซื้อ item นั้นเกินจำนวนเงินที่กำหนดหรือไม่นะคะ

          - ระบบเติมเงินการซื้อต้องไม่เกิน 1,000 บาทต่อรายการ  และต่อวันไม่เกิน 1200 บาท

          - ระบบรายเดือนการซื้อต้องไม่เกิน 800 บาท ต่อรายการ และต่อวันไม่เกิน 800 บาท เช่นกันกันค่ะ 

 

หากไม่ติดเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ ขอแนะนำเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ 

      - แนะนำเข้าไปลบใน 'วิธีการชำระเงิน' แล้วเพิ่ม เบอร์ ชื่อ และที่อยู่เข้าไปใหม่

      - หากมีการเปลี่ยนเครื่อง แนะนำปิด เปิด เครื่องแล้วทำรายการใหม่อีกครั้งค่ะ

 

** ถ้าทำรายการตามนี้แล้วยังไม่สามารถชำระเงินผ่าน dtac ได้ รบกวนแจ้งหมายเลขโทรศัพท์,
ชื่อเกมส์หรือ app ที่ต้องการโหลด และ จำนวนเงิน เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ

Highlighted
Quality Reviewer

Re: ซื้อไลน์ผ่านดีแทคไม่ได้

ขอแก้ไขข้อมูลดังนี้นะครับ

• ปัจจุบันไม่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้งานกับดีแทคแล้วนะครับ
• สำหรับลูกค้าดีแทคแบบเติมเงิน สามารถซื้อแอพหรือไอเทมได้ไม่เกิน 3900 บาท/วัน/เดือนครับ
Highlighted
สมาชิกขาประจำ

เรื่อง: ซื้อไลน์ผ่านดีแทคไม่ได้

พอจะจำข้อความที่บอกรายละเอียดข้างล่าง การชำระล้มเหลวได้ไหมครับ ผมจะได้แนะนำได้ถูก บางคนก็ขึ้น error บางคนก็เกินวงเงินอะไรประมาณนี้