นักอ่าน

ซื้อมือถือใหม่

ซื้อมือถือ ในโปร ราคา พิเศษ แล้วหาย จะซื้อเครื่องใหม่ ซื้อไม่ได้

 

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ซื้อมือถือใหม่

@AumZaDTAC น้องฟ้าต้องขออภัยด้วยนะคะ หากยังติดสัญญาของเครื่องเดิมอยู่ จะยังไม่สามารถซื้อได้ทันทีค่ะ หากใช้งานครบสัญญาแล้วก็สามารถซื้อเครื่องใหม่ราคาพิเศษได้ตามปกตินะคะ ผู้หญิงมีความสุข

10475

dtac feedback team