Ntytty19
Viewers

ชำระเงินผิดเบอร์

จ่ายเงินค่าโทรศัพท์ผิดเบอร์ค่ะ พ่อจ่ายให้ผ่านเคาท์เตอร์เซอร์วิส

เบอร์ที่จ่ายผิดไป0949160555

เบอร์ที่ถูกต้อง0949168555

จ่ายวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.13 

11-25-2019-11.42.29.jpg

 

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ชำระเงินผิดเบอร์

@Ntytty19 น้องฟ้าประสานงานให้เรียบร้อยค่ะ ผลดำเนินการภายใน 3 วันทำการ นะคะ ผู้หญิงมีความสุข

10475

dtac feedback team