Highlighted
Just browsing

จ่ายเงินไปแล้วใช้เน็ตไม่ได้

จ่ายเงินค่าบริการที่ค้างไว้ไปเดือน1แล้ว ยังใช้เน็ตไม่ได้ แถมเดือนที่ไม่ได้ใช้เน็ตยังเก็บเพิ่มอีก คือไรครับ 

062-7624397

1 คำตอบ 1
Quality Reviewer

เรื่อง: จ่ายเงินไปแล้วใช้เน็ตไม่ได้

@ArtDiRector เบื้องต้นในการเปิดสัญญาณสามารถทำได้ผ่านบริการ *777 ครับแต่กรณีในการชำระเงินแล้ว ปกติน่าเปิดสัญญาณนะครับ ค้างไว้กี่เดือนหรอครับ ยังไงเดียวรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบให้นะครับ สามารถเช็คยอดเน็ต ค่าบริการได้ผ่านแอพ http://ddch.dtac.co.th/MDDAffiliateWeb/Download/5f8dde0?lang=TH