New here
New here

จ่ายเงินแล้วโทรออกเล่นเน็ตไม่ได้

ถามหน่อยครับ เบอร์ 099320xxxx ไปจ่ายเงินแล้วแต่ทำไมยังโทรออก เล่นเน็ตไม่ได้อยู่ครับ ผู้หญิงประหลาดใจ

14 คำตอบ 14
dtac call center

เรื่อง: จ่ายเงินแล้วโทรออกเล่นเน็ตไม่ได้

Buddy ใบบัว รับเรื่องเปิดสัญญาณการใช้งานให้คุณ ntk แล้วนะคะ 

dtac feedback team

New here
New here

เรื่อง: จ่ายเงินแล้วโทรออกเล่นเน็ตไม่ได้

ตอนนี้สัญญาณปกติหรือยังครับ พอดีเป็นเบอร์ของเพื่อนอะครับ

dtac call center

เรื่อง: จ่ายเงินแล้วโทรออกเล่นเน็ตไม่ได้

ปัจจุบันหมายเลขดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ทำการเปิดสัญญาณให้ปกติแล้วค่ะ แนะนำให้ปิด-เปิดเครื่องและทดลองใช้งานใหม่อีกครั้งค่ะ

dtac feedback team

Regular Viewers

เรื่อง: จ่ายเงินแล้วโทรออกเล่นเน็ตไม่ได้

จ่ายเงินแล้วสัญญาณไม่ขึ้น และก่อนหน้านั้นอีกอย่าง เปิดเน็ตได้ขึ้น3G 4Gแต่เล่นไม่ได้ เบอร์ 095-124-2347

dtac call center

เรื่อง: จ่ายเงินแล้วโทรออกเล่นเน็ตไม่ได้

Buddy ใบบัว ตรวจสอบหมายเลขที่คุณ Jakkrit32 สอบถามเข้ามา ปัจจุบันสัญญาณการใช้งานเปิดปกติแล้วนะคะ แนะนำปิด-เปิดเครื่องทดลองใช้งานใหม่อีกครั้งหากยังไม่สามารถใช้งานได้รบกวน แจ้งกลับอีกครั้งนะคะ 

dtac feedback team

Regular Viewers

เรื่อง: จ่ายเงินแล้วโทรออกเล่นเน็ตไม่ได้

เบอร์095-054xxxx
จังไม่เปิดสัญญาณให้ต้องจ่ายเท่าไหร่ถึฃจะเปิดให้อีกครั้งค้ะ

dtac call center

เรื่อง: จ่ายเงินแล้วโทรออกเล่นเน็ตไม่ได้

@Arrun  น้องฟ้า แนะนำชำระค่าบริการจำนวน 648.96 บาทค่ะ

เนื่องจากเกินกำหนดชำระ (วันที่ 25/10/2017 ) ส่งผลให้ระบบไม่เปิดสัญญาณอัตโนมัติ นะคะ

>> เบื้องต้นน้องฟ้า ได้อำนวยความสะดวกโดยการเปิดสัญญาณให้เรียบร้อยค่ะ

พร้อมนัดชำระค่าบริการ จำนวน 648.96 บาท (ภายในวันทีี่ 24/11/2017 ) นะคะ

 

8547

dtac feedback team

Regular Viewers

เรื่อง: จ่ายเงินแล้วโทรออกเล่นเน็ตไม่ได้

เบอร์0824839233 ช่วยเปิดสัญญาณ เน็ต/โทรออก ด้วยค่ะ
New here

เรื่อง: จ่ายเงินแล้วโทรออกเล่นเน็ตไม่ได้

เบอร์ 0942860xxx ชำระแล้ว แต่เล่นเน็ต โทรออกไม่ได้