Highlighted
New here

จ่ายบิลผ่านตู้กระปุกเงินแล้ว699บาทแลเวแ่าค่างจ่ายบิลยังค่างอยู่เลย

จ่ายบิลแล้วค่าจ่ายบิลยังค่างอยู่เลยจ่ายบิลผ่านทางตู้กระปุกเงิน
1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: จ่ายบิลผ่านตู้กระปุกเงินแล้ว699บาทแลเวแ่าค่างจ่ายบิลยังค่างอยู่เลย

น้องฟ้า ใบบัว แจ้งรายละเอียดคุณ @TheBoss00000  ผ่านทาง กระทู้ นี้เรียบร้อยแล้วนะคะ 

dtac feedback team