yuttakan2540
Viewers

จ่ายบิลช้า

คือในใบแจ้งการชำระแจ้งให้ชำระวันที่ 14 อ่ะครับ สามารถชำระหลังจากนั้นได้หรือเปล่า แล้วชำระำด้ไม่เกินกี่วันอ่ะครับ

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: จ่ายบิลช้า

@yuttakan2540 เพื่อความชัดเจนน้องฟ้าขอตรวจสอบให้ก่อน รบกวนแจ้ง เบอร์โทร , ชื่อจดทะเบียนมาได้ทาง inbox Community (กดที่ รูปซองจดหมายขวามือ เขียนว่า ข้อความส่วนตัว ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ

10475
</