Highlighted
Just browsing

จ่ายค่าบริการก่อน

Screenshot_20190501-204236.jpg

พอดีผมจ่ายค่าบริการวันที่8วันตัดรอบบิลของผม แต่ยังไม่ได้ใบชำระค่าบริการ ผมดูในแอพ ขึ้นว่าชำระค่าบริการ ล่วงหน้า จน ถึงตอนนี้ ยังไม่ได้มีการ ตัด ค่าบริการที่ชำระไป ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: จ่ายค่าบริการก่อน

@KID_I_IV_I_II น้องฟ้าขออภัยที่มาดูแลล่าช้า และได้รับเรื่องประสานงานเรื่องการตัดยอด item บิล 03/2019 ให้เรียบร้อยแล้ว หากดำเนินการเรียบร้อยจะได้รับ sms แจ้งกลับนะคะ

10475

dtac feedback team