Highlighted
New here

จะโทรหาcall centerแต่บอกวงเงินถูกจำกัด

จะโทรไปยกเลิกรายเดือนเป็นเติมเงิน

แต่โทรเข้า1678บอกวงเงินเกิน ทั้งที่จ่ายเงินไปแล้วตอนเช้า บอกให้โทรไปเบอร์*188823กด2คือไร

ก่อนจะสมัครเป็นรายเดือนบอกให้รองใช้แล้วค่อยยกเลิกก็ได้ แต่พอจะยกเลิก ไปที่ศูนย์เล็ก กับบอกให้ไปศูนย์ใหญ่ หรือไม่ก็โทร1678 แต่ก็โทรไม่ได้ จะให้ผมติดต่อทางไหนได้ 

จะโทรหาเจ้าของเครือข่ายโทรศัพท์ ก็ต้องเสียเงินโทรหรือไงครับ 

2 คำตอบ 2
Highlighted
New here

เรื่อง: จะโทรหาcall centerแต่บอกวงเงินถูกจำกัด

เบอร์ผม082-4696696

Highlighted
dtac call center

เรื่อง: จะโทรหาcall centerแต่บอกวงเงินถูกจำกัด

@ChaicharoenDT เมื่อสักครู่น้องฟ้าติดต่อกลับคุณ ​@ChaicharoenDT พร้อมกับชี้แจงแพ็กเกจที่ใช้งานให้ทราบเรียบร้อย และปรับเพิ่มวงเงินที่ตั้งจำกัดไว้เป็นยอด 450 บาท ค่ะ

สำหรับการปรับเพิ่มวงเงินที่จำกัดไว้ สามารถทำรายการด้วยตัวเองได้ดังนี้ค่ะ
โดย กด *146*1*ยอดควบคุม# เช่น ต้องการตั้งวงเงินควบคุมการใช้งานที่ 1,000 บาทต่อเดือน ให้กด *146*1*1000# โทรออก ค่ะ หลังจากทำรายการสำเร็จแล้วจะได้รับ sms ยืนยันอีกครั้งค่ะ

10475

dtac feedback team