New here

จะปิดเบอร์ 0655022190 รายเดือนกำหนดวันไหนคะ

 
1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: จะปิดเบอร์ 0655022190 รายเดือนกำหนดวันไหนคะ

@pawida น้องฟ้าตรวจสอบ เบอร์ 065502xxxx จะติดเงื่อนไขซื้อเครื่องราคาพิเศษนะคะ ซึ่งต้องใช้งานถึง 17/01/2020 ค่ะ ไม่ทราบว่าไม่สะดวกในการใช้บริการของระบบรายเดือน ทางด้านไหนสามารถแจ้งเรื่องเพิ่มเติมได้นะคะ น้องฟ้ายินดีช่วยเหลือ และให้คำแนะนำในเรื่องการใช้บริการนะคะ

10475

dtac feedback team