Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นแบบเติมเงินหรือยัง

ไปเปลี่ยนรายเดือนเป็นเติมเงิน แต่มีข้อความส่งมาว่าทำรายการไม่ถูกต้องกรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง

จะทราบได้ยังงัยว่าเป็นเติมเงินแล้วรึยัง