Ole232
Just browsing

ค่าโทรศัพท์

จ่ายค่าโทรสับออนไลน์ของกสิกรแบงค์ แล้วเลือกเครือข่ายผิดเป็น dtac (ต้องdtac trinet) ตัดยอดไปแล้ว ต้องทำยังไงครับ

แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ค่าโทรศัพท์

เบื้องต้น รบกวนส่งเอกสารหลักฐานการชำระยอดเข้ามาทาง  inbox เพื่อที่ประสานงานตรวจสอบต่อไปนะคะ และหมายเลขมือถือค่ะ  

</