PatittaL
Just browsing

ค่าเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการ

Screenshot_20191212_215928_th.co.crie.tron2.android.jpg

พอดีเดือนที่แล้วลืมจ่ายค่าแพคเกตรายเดือน โดยมี SMS มาแจ้งว่าเลยกำหนดจ่ายมาแล้ว 4 วันจึงทำการจ่ายไปปกติเท่ายอดที่ใช้ แต่พอมาเช็คยอดของเดือนนี้มีค่าเรียกเก็บเงินเพิ่ม 179 บาทนี่คือค่าอะไรหรอคะ เกี่ยวกับที่จ่ายล่าช้าเมื่อเดือนก่อนไหมคะ