Highlighted
Regular Viewers

ความแรง เน็ต แถวแพรกษา ดีแทค คลื่นไม่แรง ยังเป็น 3 G อยู่เลยจร้า

ทำงานแถวแพรกษา ซอย ร่วมใจพัฒนา ถ.พุทธรักษา คลื่นดีแทคขึ้น 3G เน็ตไม่แรงเลยจร้า.. ฝากเช็คด้วยนะจร้า