Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ขอใบแจ้งค่าใช้บริการ

รบกวนขอสำเนาใบแจ้งค่าใช้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2562 และเมษายน 2562 ของหมายเลข 0851009484 ในนามสถาบันราชประชาสมาสัย โดยใช้เมล pink92k@hotmail.com นางสาวพิมลมาศ คล้ายมาลา เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลประสานงานค่ะ เบอร์มือถือ 0896844545 และอยากจะเปลี่ยนเมลค่ะ เพราะเมลเดิมที่ใช้งานอยู่มีงานเข้ามาก เกิดการหายของเมลบ่อย บางครั้งก็เข้าไปอยู่ใน junk mail หาไม่เจอบ่อย จึงจะขอให้จัดส่งใบแจ้งหนี้ไปยังเมล pimolmas92@gmail.com

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ขอใบแจ้งค่าใช้บริการ

@Pimolmas น้องฟ้าขออภัยที่มาดูแลล่าช้า ตรวจสอบพบว่าคุณ ​@Pimolmas ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ Line ก่อนหน้านี้แล้ว แนะนำแจ้งข้อมูลทาง Line อีกครั้งนะคะ หรือแจ้งข้อมูลน้องฟ้าทาง inbox ได้เพิ่มเติมค่ะ (น้องฟ้าได้สอบถามเพิ่มไปทาง inbox แล้วค่ะ )

10475

dtac feedback team