Highlighted
นักตอบมือใหม่

ขอใช้สัญญาณชั่วคราว

หมายเลข 0836553321 ขอเปิดใช้สัญญาณชั่วคราว และจะดำเนินการชำระค่าบริการที่คงค้างไว้ภายในวันที่ 28 ก.ค.60
3 คำตอบ 3
Highlighted
นักตอบมือใหม่

เรื่อง: ขอใช้สัญญาณชั่วคราว

ใช้บริการของดีแทคมา 7-8 ปี ถึงตอนนี้ผมคงต้องย้ายค่ายแล้ว
นักตอบตัวยง

เรื่อง: ขอใช้สัญญาณชั่วคราว

ลูกค้าสามารถติดต่อขอเลื่อนวันชำระได้ที่ 1678 หรือ รอทาง @dtac_Callcenter เข้ามาดำเนินการต่อได้เลยนะครับผม

Highlighted
นักตอบมือใหม่

เรื่อง: ขอใช้สัญญาณชั่วคราว

เคลียรอบบิลนี้เสร็จผมคงเปลี่ยนค่ายผู้ให้บริการ