Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ขอเลื่อนชำระรายเดือน

ขอเลื่อนการชำระค่าบริการรายเดือนของรอบ

บิลเดือนธันวาคม 2561 เบอร์065079xxxx

กำหนดชำระวันที่11 มกราคม 2562ขอเลื่อนเป็นวันที31 มกราคม 2562 

พิศเพลิน
1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ขอเลื่อนชำระรายเดือน

@Pisplen น้องฟ้าจะสามารถเปิดสัญญาณได้เพียง 3 วันนะคะ ไม่สามารถเปิดถึงวันที่คุณ Pisplen แจ้งได้ค่ะ ปัจจุบันได้ดำเนินการนัดชำระยอด 1187.70 บาท เรียบร้อยแล้ว รอระบบเปิดสัญญาณโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 15 นาที รบกวนชำระก่อนวันที่ 14/01/2019 นะคะ หากต้องการเลื่อนนัดครั้งถัดไป ขอแนะนำคุณ Pisplen ใช้หมายเลขที่ถูกระงับ โทรทำรายการได้ง่ายๆที่ *777 ฟรี ระบบอัตโนมัติจะเปิดสัญญาณให้ 3 วัน ซึ่งมากกว่าพนักงานทำได้แค่ 2 วัน ค่ะ

10475 ผู้หญิงมีความสุข

dtac feedback team