ผู้ชมหน้าใหม่

ขอเปิดสัญญานและนัดชำระ

หมายเลข0949587373 ขอนัดชำระวันที่30สิงหา เนื้อจากรอเงินเดือนออกขอให้เปิดสัญญาก่อน เพราะเน็ตรายเดือนค้างชำระ832บาท เพราะต้องใช้มือถือตลอดเพื่อติดต่องาน จะได้ไหมไม่งั้นจะใส่ซืมอืน ช่วงคราว เพราะต้องติดต้องติดต่องายใช้เน็ตตลอด 0949587373
แท็ก (1)