Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ขอเปลี่ยนรายเดือนเป็นเติมเงิน

ช่วยเปลี่ยนจากระบบรายเดือนเป็นแบบระบบเติมเงินหน่อยครับ เบอร์099271**** นาย สาโรจน์ สายคำมูล สาเหตุที่เปลี่ยนเพราะช่วงมากไม่ค่อยได้โทรกับใช้3g ส่วนมากอยู่บ้านใช้wifi

แท็ก (1)
2 คำตอบ 2
สมาชิกขาประจำ

Re: ขอเปลี่ยนรายเดือนเป็นเติมเงิน

กรณีต้องการเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน ผู้จดทะเบียนจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานบริการดีแทค (dtac Hall) หรือที่ศูนย์บริการดีแทค (dtac COCO)
Mr.Pichet Nuengsaeng
dtac call center

เรื่อง: ขอเปลี่ยนรายเดือนเป็นเติมเงิน

 

@l3rand   น้องใจดีติดต่อกลับและช่วยดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ผู้หญิงที่แสดงอารมณ์ LOL

 

4841

dtac feedback team