Janjirakaewfu
Contributor

ขอลดวงเงินจากเดิม

ขอลดวงเงินจากที่ได้เพิ่มไปเมื่อเดือนก่อนค่ะ เป็น 600 เหมือนเดิมค่ะ
1 คำตอบ 1
ฆฤณ
Brand Lovers

เรื่อง: ขอลดวงเงินจากเดิม

 

สวัสดีครับคุณ @Janjirakaewfu

 

 

กด *146*1*วงเงินใหม่ที่ต้องการ # โทรออก ได้เลยครับ