Niwkoy
Contributor

ขอยกเลิกการย้ายค่าย

ขอยกเลิกการย้ายค่ายเบอร์ 0939490XXX

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ขอยกเลิกการย้ายค่าย

ตรวจสอบพบว่า สถานะมีการย้ายค่ายมา dtac ไม่ผ่านนะคะ เนื่องจากหมายเลขที่ขอย้ายมาDtac ถูกยกเลิกบริการหรืออยู่ระหว่างการระงับบริการเนื่องจากการไม่ชำระค่าบริการหรือผิดเงื่อนไขการใช้บริการ

ขอแนะนำติดต่อกับทางเครือข่ายเดิมค่ะ 

 

</