ผู้ชมขาประจำ

การส่ง sms

อยากสอบถามการส่งข้อความ sms แต่เป็นรายเดือนไม่สามารถส่งได้ ระบบบอกว่าได้ใช้ตามครบกำหนด ซึ่งไม่เคยส่ง sms มาก่อน