Regular Viewers

การตั้งควบคุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ในแอพดีแทค

การตั้งจำกัดค่าโทร.ในรอบเดือน  ของแอพดีแทค  หัวข้อ คุมได้สบายใจนั้น  อยากทราบว่า  ถ้าเราติ๊กหัวข้อ ระงับสัญญาณ เมื่อเกินค่าโทร.ที่ตั้งไว้นั้น  เป็นการระงับการโทร.ออกอย่างเดียวหรือว่า ไม่สามารถติดต่อได้เลย  และการตั้งจำกัดค่าโทร.นั้นเป็นต่อรอบบิลใช่หรือไม่  เช่น ตั้งไว้ 800 บาทต่อหนึ่งรอบบิล  ถ้าเราโทร.เกินก่อนตัดรอบ  ก็จะแจ้งเตือน  แต่ถ้าตัดรอบบิลแล้ว ก็สามารถใช้ได้ใหม่  ถูกหรือไม่ครับ

แท็ก (2)
1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: การตั้งควบคุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ในแอพดีแทค

เป็นการระงับการโทรออกอย่างเดียว และยังคงรับสายได้ ปกติค่ะ
และการตั้งค่าจำกัดการโทรนั้น เป็นการจำกัดค่าโทรต่อรอบบิล  
เมื่อเริ่มรอบบิลใหม่ สามารถเริ่มใช้งานได้ใหม่ตามปกติค่ะ 

และสามารถเลือกชมรายละเอียด วงเงินควบคุมค่าใช้จ่ายรายเดือนดีแทค
(Budget Control) เพิ่มเติมได้ผ่านทาง FAQ นี้ค่ะ 

7416 

dtac feedback team