ผู้ชมขาประจำ

การชำระค่าบริการ

ผมชำระค่าบริการผ่านแอป ของdtac เมือ่วันที่ 31/12/18  (แอปเรียกเก็บ 532.86 บาท ปกติจ่าย 266 บาท) วันนี้ได้รับใบเสร็จรับเงิน แจ่งยอดชำระ 266.43 บาทนะครับ 

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac app Crackerjack

Re: การชำระค่าบริการ

ใบเสร็จชำระเงิน คือแจ้งให้ทราบว่าได้มีการชำระค่าบริการเข้ามาแล้วครับ _____________________________________________ dtac App ง่าย ครบ จบในแอปเดียว สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ http://ddch.dtac.co.th/MDDAffiliateWeb/Download/5f8dddb?lang=TH ครับ