ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม หลังจาก ย้ายค่ายออนไลน์ เสร็จแล้ว จะได้รับซิมดีแทคและมือถือในวันใด   ตอบ - หลังจากแจ้งเรื่องขอย้ายค่ายออนไลน์เข้ามาแล้ว ทางดีแทคจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อเพื่อนัดส่งซิมการ์ด พร้อมเซ็นต์เอกสารการย้ายค่ายภายใน 3 วันทำการ       - หลังจากได้รับซิมการ์ดแล้ว แนะนำรอการย้ายเครือข่ายภายใน 2 วันทำการอีกครั้ง โดยจะแจ้งผลการย้ายให้ทราบผ่าน sms      - เมื่อย้ายค่ายสำเร็จจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อนัดส่งเครื่องมือถือที่เลือกรับสิทธิ์ไว้ให้ภายใน 3 วันทำการ  ตามที่อยู่ที่ระบุให้จัดส่งสินค้าพร้อมเรียกเก็บค่ามือถือ เป็นเงินสด ณ ตอนที่ลูกค้ารับเครื่องมือถือ   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   หลังจาก ย้ายค่ายออนไลน์ ได้รับซิมดีแทคแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ ใช้เวลากี่วัน ถึงจะได้รับเครื่องหลังจากการทำการย้ายค่ายออนไลน์แล้ว ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ ตอนรับเครื่องที่บ้าน สามารถจ่ายค่าเครื่องด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่
ดูบทความเต็ม
คำถาม หลังจาก ย้ายค่ายออนไลน์ ได้รับซิมดีแทคแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ   ตอบ หลังจากได้รับซิมดีแทคแล้ว ให้เก็บซิมไว้ก่อนเนื่องจากซิมใหม่ยังไม่มีสัญญาณ    ให้รอรับ SMS แจ้งผลการโอนย้ายค่ายอีก 2 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)   เมื่อย้ายค่ายสำเร็จ ซิมการ์ดเดิมจะถูกตัดสัญญาณทันที  จากนั้นใส่ซิมใหม่ดีแทคเปิดใช้งานได้เลย     แล้วรอการติดต่อ เพื่อนัดจัดส่งเครื่องตามที่เลือกรับสิทธิ์ไว้อีกครั้ง ภายใน 3 วันทำการนับจากโอนย้ายสำเร็จ     FAQ ที่เกี่ยวข้อง    ใช้เวลากี่วัน ถึงจะได้รับเครื่องหลังจากการทำการย้ายค่ายออนไลน์แล้ว ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ ตอนรับเครื่องที่บ้าน สามารถจ่ายค่าเครื่องด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่ ย้ายค่ายออนไลน์ สามารถรับเครื่องที่ไหนได้บ้าง (นอกจากที่บ้าน)
ดูบทความเต็ม
คำถาม ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ ตอนรับเครื่องที่บ้าน สามารถจ่ายค่าเครื่องด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่    ตอบ ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้ รับชำระค่าเครื่องเป็นเงินสด   โดยชำระกับเจ้าหน้าที่ที่จัดส่งเครื่องโดยตรงเท่านั้น   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ สามารถเปลี่ยนสีเครื่องมือถือได้หรือไม่ ในวันที่รับเครื่องต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?  
ดูบทความเต็ม
คำถาม ใช้เวลากี่วัน ถึงจะได้รับเครื่องหลังจากการทำการย้ายค่ายออนไลน์แล้ว   ตอบ ดีแทคจะโทรติดต่อเพื่อนัดส่งเครื่องมือถือที่เลือกรับสิทธิ์ไว้ให้ ภายใน 3 วันทำการ   โดยจะส่งเลขที่อ้างอิง (tracking ID)  ผ่านSMS ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งเครื่องได้ในวันถัดไป      FAQ ที่เกี่ยวข้อง   การย้ายค่ายออนไลน์ จะต้องชำระเงินค่าเครื่องที่ใด ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ ตอนรับเครื่องที่บ้าน สามารถจ่ายค่าเครื่องด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่ ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ สามารถเปลี่ยนสีเครื่องมือถือได้หรือไม่  
ดูบทความเต็ม
คำถาม การ ย้ายค่ายออนไลน์ จะต้องชำระเงินค่าเครื่องที่ใด   ตอบ ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ จะต้องชำระเงินเป็น เงินสดเท่านั้น  ตอนที่รับเครื่องจากเจ้าหน้าที่   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ สามารถเปลี่ยนสีเครื่องมือถือได้หรือไม่ ในวันที่รับเครื่องต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ ตอนรับเครื่องที่บ้าน สามารถจ่ายค่าเครื่องด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่    
ดูบทความเต็ม
คำถาม ย้ายค่ายออนไลน์ ใช้ระยะเวลาประมาณกี่วัน   ตอบ ระยะเวลาตั้งแต่ทำรายการผ่านทางออนไลน์ ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ  (ในกรณีที่ไม่ติดเงื่อนไขต่างๆ กับเครือข่ายเดิม)   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   หลังจาก ย้ายค่ายออนไลน์ ได้รับซิมดีแทคแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ ตอนรับเครื่องที่บ้าน สามารถจ่ายค่าเครื่องด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่ ในวันที่รับเครื่องต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
ดูบทความเต็ม
คำถาม ย้ายค่ายออนไลน์ ในวันที่รับเครื่องต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?   ตอบ ไม่ต้องเตรียมเอกสาร  แต่เตรียมเงินสดสำหรับชำระเงินค่าเครื่อง   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ สามารถเปลี่ยนสีเครื่องมือถือได้หรือไม่ การย้ายค่ายออนไลน์ จะต้องชำระเงินค่าเครื่องที่ใด ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ ตอนรับเครื่องที่บ้าน สามารถจ่ายค่าเครื่องด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่  
ดูบทความเต็ม
ย้ายค่ายออนไลน์ สามารถรับเครื่องที่ไหนได้บ้าง (นอกจากที่บ้าน) สามารับเครื่องตามที่อยู่ปัจจุบันในการจัดส่งสินค้าและเอกสาร โดยอ้างอิงข้อมูลตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในการสมัครย้ายค่ายออนไลน์    FAQ ที่เกี่ยวข้อง   ในวันที่รับเครื่องต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? การย้ายค่ายออนไลน์ จะต้องชำระเงินค่าเครื่องที่ใด ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ สามารถเปลี่ยนสีเครื่องมือถือได้หรือไม่
ดูบทความเต็ม
คำถาม ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ สามารถเปลี่ยนสีเครื่องมือถือได้หรือไม่   ตอบ ไม่สามารถทำการเปลี่ยนสีของเครื่องมือถือได้   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   ในวันที่รับเครื่องต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? ในกรณีที่ย้ายค่ายออนไลน์ ตอนรับเครื่องที่บ้าน สามารถจ่ายค่าเครื่องด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่    
ดูบทความเต็ม