คำถาม

MNP: ลูกค้าจากเครือข่ายใดบ้างที่สามารถเปลี่ยนเครือข่ายมาใช้ดีแทค?

ตอบ

ลูกค้าทุกเครือข่ายสามารถเปลี่ยนเครือข่ายมาใช้ดีแทคได้ยกเว้นเลขหมาย โทรศัพท์พื้นฐาน เช่น เลขหมายโทรศัพท์บ้านของ TOT, TT&T เป็นต้น

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 10:17
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง