คำถาม

MNP: มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

ตอบ

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กำหนดค่าบริการไว้ที่ 99 บาทต่อ 1 เลขหมาย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายได้ของบริษัทที่เป็นตัวกลางในการโอนย้าย เครือข่าย คือ บริษัท ศูนย์บริการคงสิทธิเลขหมาย จำกัด โดยทางดีแทคมีหน้าที่เพียงเป็นผู้รับชำระแทนเท่านั้น

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎10-02-2015 03:48
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง