Bossbirdz
New Contributor

J5 PRIME

กดย้ายค่ายไปแล้ว กรอกข้อมูลไปแล้ว วันที่ 11 มิถุนายน 57 เบอร์0646087745 นายอติชาติ ขมุน ไม่ทราบว่าจะรู้ยังไงหรอครับว่าได้รับสิทธิแล้ว ได้ย้ายค่ายแล้ว ? แล้วผมจะได้ J5 มั๊ย หรือยังไง?
1 คำตอบ 1
Bossbirdz
New Contributor

เรื่อง: J5 PRIME

แก้ไขวันที่ครับ 11 มิ.ย 60