Peem2525
New Contributor

ไม่มีบัตรเครดิต

จ่ายค่าเครื่องราคาพิเศษได้ช่องทางไหนบ้างครับ ไม่มีบัตรเครดิต ย้ายค่ายผ่านแล้ว ได้รับซิมแล้ว เหลือชำระแล้วรอรับเครื่อง

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ไม่มีบัตรเครดิต

 

@Peem2525  สามารถชำระด้วยบัตรเดบิตได้ค่ะ  โดยบัตรที่ทำรายการต้องทำการลงทะเบียนซื้อสินค้าออนไลน์กับทาง Bank ก่อนนะคะ 

</