ไม่เกี่ยวข้อง

ได้รับซิมแล้วแต่ไม่มีสัญญาณ

ได้รับซิมตั้งแต่วันที่5 กพ  แต่สญญาณ

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ได้รับซิมแล้วแต่ไม่มีสัญญาณ

 

@NAbt  น้องฟ้าแจ้งข้อมูลเรียบร้อย อ้างอิง link กระทู้นี้ นะคะ 

 

10475 

dtac feedback team