ddnetwork
Viewers

แจ้งย้ายเครือข่าย

สอบถามเบอร์0813532xxxแจ้งย้ายเครือข่ายไม่สำเร็จแต่เบอร์0813532xxxย้ายได้ทำเรื่องพร้อมกัน

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: แจ้งย้ายเครือข่าย

 

Buddy กระต่ายตรวจสอบข้อมูลให้แล้วนะคะ พบว่าข้อมูลที่ใช้ดำเนินการย้ายเครือข่ายไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึก

ไว้ที่เครือข่ายเดิมค่ะ จึงทำให้ไม่อนุมัติการโอนย้ายเลขหมายในครั้งนี้ค่ะ

 

รบกวน คุณ ddnetwork ติดต่อกับทางเครือข่ายเดิมอีกครั้งเพื่อตรวจสอบรายละเอียด และแก้ไขข้อมูลการจดทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิดและเลขที่บัตประชาชนกับเครือข่ายเดิมให้ถูกต้องก่อนนะคะ หากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

แนะนำติดต่อศูนย์บริการ Dtac เพื่อยื่นเรื่องใหม่อีกครั้ง หรือติดต่อผ่านช่องทางนี้ได้เช่นกันค่ะ

 

dtac feedback team