Regular Viewers

เชคเรื่องย้ายค่ายค่ะ

หมายเลข 096-2471640 ย้ายค่ายจากทรูมาสำเร็จหรือยังค่ะ แร้วโปรโมชั่นย้ายค่ายรับเครื่อง oppo a37 ยังมีเครื่องยุไหมค่ะ รบกวนตอบทีค่ะ รอนาน 2-3 วันแร้วค่ะ
แท็ก (3)