Bambam9999
Contributor

หลังจาก ย้ายค่ายออนไลน์ ได้รับซิมดีแทคแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ

หลังจากได้รับซิมการ์ดแล้วต้องใช้เอกสารอะไรในการย้ายค่ายออนไลน์อีกไหม

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: หลังจาก ย้ายค่ายออนไลน์ ได้รับซิมดีแทคแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ

 

@Bambam9999  น้องฟ้าขออภัยที่มาดูแลล่าช้า แนะนำให้เตรียม บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองถูกต้อง  เตรียมไว้เลยนะคะ ผู้หญิงมีความสุข

 

10475

</