Takan
Viewers

สอบถามหน่อยครับ

ย้ายค่ายออนไลน์ มีเจ้าหน้าที่มาส่งแบฟอร์มย้ายค่ายแต่ไม่นำกลับด้วย ต้องทำไงครับส่งไปที่ไหน
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: สอบถามหน่อยครับ

น้องฟ้า รบกวนคุณ ส่งรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ชื่อ - นามสกุลผู้จดทะเบียน

เข้าไปที่ https://web.facebook.com/dtac/ และคลิกเมนู Inbox (ส่งข้อความ)

หรือสัญลักษณ์ facebook messenger ช่วยดูแลเรื่องการนำเอกสารในการย้ายค่ายกลับไปอีกครั้งนะคะ

 

 

7416 

dtac feedback team