วิธีการโอนย้าย
1. สามารถนำเอกสารติดต่อดำเนินการยื่นเรื่องย้ายค่ายได้ที่ศูนย์บริการของเครือข่ายใหม่ที่ต้องการโอนย้ายไป
2. พนักงานที่ศูนย์บริการจะแนะนำลูกค้ากดขอรหัสโอนย้าย PIN Code
3. เมื่อได้รับ PIN Code จะรับเรื่องบันทึกข้อมูลการโอนย้ายลงระบบ
3. มอบ Sim Card ใหม่ให้ลูกค้า แจ้งรอผลการโอนย้ายภายใน 2 วันทำการ Sim จากเครือข่ายเดิมจะถูกตัดสัญญาณ และลูกค้าสามารถนำ Sim จากเครือข่ายใหม่ใช้งานได้ทันที

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎20-01-2017 03:11
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง