วิธีการขอ PIN Code

กลุ่มลูกค้า

วิธีการขอ PIN Code

บุคคลธรรม​ดา ใช้​บัตรประ​ชาชนจดทะเบียน

กด USSD : *151*เลขบัตรประชาชน13หลัก#

บุคคลธรรมดา ไม่ใช้บัตรประชาช​นจดทะเบี​ยน

ส่ง SMS : พิมพ์เลขที่บัตรหรือเอกสารที่ใช้จดทะเบียน ส่ง 4444151 (ฟรี)

นิติบุค​คล(i​ndi)

​​ ติดต่อขอ​รหัส PIN ที่ศูนย์บริการของเครือข่ายเดิม

 

วิธีการยกเลิก PIN Code

กลุ่มลูกค้า

วิธีการยกเลิก PIN Code

บุคคลธรรม​ดา ใช้​บัตรประ​ชาชนจดทะเบียน

กด USSD : *151*0*เลขบัตรประชาชน13หลัก#

บุคคลธรรมดา ไม่ใช้บัตรประชาช​นจดทะเบี​ยน

ส่ง SMS : พิมพ์เลขที่บัตรหรือเอกสารที่ใช้จดทะเบียน ส่ง 4444150 (ฟรี)

นิติบุค​คล(i​ndi)

​​ ติดต่อขอยกเลิก​รหัส PIN ที่ศูนย์บริการของเครือข่ายเดิม

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎20-01-2017 03:21
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง