bombbb
Just browsing

ย้ายจาก ทรูมาดีแทค

true ตัดสัญญานแล้วแต่dtac ไม่ปล่อยสัญญานโทรออกไม่ได้
0850456834
2 คำตอบ 2
aiwta
Brand Lovers

เรื่อง: ย้ายจาก ทรูมาดีแทค

รบกวนรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบให้นะคะ

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ย้ายจาก ทรูมาดีแทค

บัดดี้ บิวตี้ ตรวจสอบหมายเลข 0850456834 ปัจจุบันย้ายค่ายมาใช้งานในระบบดีแทคเรียบร้อยแล้วค่ะ กรณีใส่ซิมการ์ดที่เครื่อง และแนะนำให้ถอดซิมการ์ดออกแล้วใส่ซิมการ์ดใหม่อีกครั้งก่อน หลังจากนั้นทดสอบใช้งานก่อนนะคะ   

</