EndOPee
Just browsing

ย้ายค่ายdtacไปtrue

พอดีว่าผมย้ายค่ายจากdtacไปtrueเมื่อวันเสาร์ที่หนึ่ง แล้วเมื่อวานนี้ทาง trueส่งข้อความมาว่าผู้ให้บริการเดิมปฏิเสธการโอนย้ายโดยแจ้งว่าชื่อสกุล/เลขบัตรไม่ถูกต้อง คืออะไรหรอครับ ช่วยเช็คทีครับ ชื่อนายไกรสิฐ เฉลิมขวัญชัยนะครับ เบอร์085111****

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ย้ายค่ายdtacไปtrue

 

Buddy กระต่าย ตรวจสอบข้อมูลให้แล้วนะคะ พบว่าข้อมูลที่ใช้ดำเนินการย้ายเครือข่ายไม่ตรงกับข้อมูล

ที่บันทึกไว้ที่ dtac ค่ะ  จึงทำให้ไม่อนุมัติการโอนย้ายเลขหมายในครั้งนี้ค่ะ

 

แนะนำคุณ @ EndOPee ติดต่อ True Move เพื่อตรวจสอบรายละเอียด และแก้ไขข้อมูลการจดทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตประชาชนให้ถูกต้องก่อนนะคะ 

 

</