pim001
Contributor

ย้ายค่ายเบอร์เดิม

ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาตั้งแต่ วันที่ 9 กว่าๆของเมษา เช็คสิทส่วนลดถึงมิ.ย

*ถ้าจะเปลี่ยนจากส่วนลดค่าเครื่องเป็นส่วนลดแพ็คแกจรายเดือนได้ไหมคะ ถ้าไม่ได้จะได้ไปเปลี่ยนเป็นเติมเงิน

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ย้ายค่ายเบอร์เดิม

สำหรับส่วนลดค่าเครื่อง 1,500 จะมีอายุ 60 วัน นับจากวันที่ย้ายค่ายสำเร็จะคะ  อย่างไรน้องฟ้ารบกวนคุณ pim001 ระบุรายละเอียดไปที่ https://web.facebook.com/dtac/ และคลิกเมนู Inbox (ส่งข้อความ) หรือสัญลักษณ์ facebook messenger เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเพิ่มเติมนะคะ
 
7416
 
 
 
 
 

dtac feedback team