Alarm
Readers

ย้ายค่ายออนไลน์

เพิ่งทำการย้ายค่ายไป ต้องการรับส่วนลด 1500 บาทครับ #061421xxxx

แท็ก (2)
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ย้ายค่ายออนไลน์

สำหรับ Link ส่วนลดค่าเครื่อง คุณ Alarm จะได้รับแจ้งสิทธิ์ผ่านทาง SMS ภายใน 2 วันหลังย้ายค่ายสำเร็จนะคะ 

dtac feedback team