ย้ายค่ายออนไลน์ สามารถรับเครื่องที่ไหนได้บ้าง (นอกจากที่บ้าน)

สามารับเครื่องตามที่อยู่ปัจจุบันในการจัดส่งสินค้าและเอกสาร

โดยอ้างอิงข้อมูลตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในการสมัครย้ายค่ายออนไลน์

 

 FAQ ที่เกี่ยวข้อง

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
4 จาก 4
อัพเดตล่าสุด:
‎04-07-2019 10:48
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง