amarin
Viewers

ย้ายค่ายออนไลน์ + จ่ายแพ็ก 599 ขึ้นไป ล่วงหน้า 3 เดือน รับ ฟรี! Eagle X

คือผมย้ายค่ายเสร็จแล้วรับซิมแล้วแต่โทรศัพท์ฟรีคือรับได้ที่ไหนจ่ายรายเดือน3เดือนล่วงหน้ายังไงครับ

ช่วยบอกที่ครับพอดีย้ายมาเพื่อโปรโมชั่นนี้ครับ

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ย้ายค่ายออนไลน์ + จ่ายแพ็ก 599 ขึ้นไป ล่วงหน้า 3 เดือน รับ ฟรี! Eagle X

 

หากเป็นการย้ายค่ายผ่านศูนย์บริการ dtac และได้รับ SMS แจ้งที่ตัวเครื่องแล้ว คุณ amarin สามารถ

นำตัวเครื่อง พร้อม sms ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ dtac ได้เลยนะคะ 

 

Buddy กระต่ายให้ข้อมูลค่ะ 

</