Wiraporn
Viewers

ย้ายค่ายออนไลน์แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนที่อยู่รับซิม

ทำเรื่องย้ายค่ายออนไลน์ไปแล้วค่ะ มีแต่มีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถรับซิมด้วยตนเองตามที่แจ้งไปได้ ไม่ทราบว่าสามารถขอรับที่ร้านดึแทคได้ไหมคะ ไปรับเองค่ะ รหัสย้ายค่าย 03484xxx ค่ะ

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ย้ายค่ายออนไลน์แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนที่อยู่รับซิม

น้องใจดี ได้รับข้อมูลและแจ้งรายละเอียดคุณ ผ่านทาง inbox เรียบร้อยแล้วนะคะ 

 

7416

</