Tormtts02
Regular Viewers

ย้ายค่ายทูรมาใช้ดีแทค

ได้รัซิมแล้วแต่ยังใช้งานไม่ได้

1 คำตอบ 1
ฆฤณ
สมาชิกขาประจำ

เรื่อง: ย้ายค่ายทูรมาใช้ดีแทค

 

สวัสดีครับคุณ @Tormtts02

 

 

หลังจากได้รับซิมดีแทคแล้ว ให้เก็บซิมไว้ก่อนเนื่องจากซิมใหม่ยังไม่มีสัญญาณ   

 

ให้รอรับ SMS แจ้งผลการโอนย้ายค่ายอีก 2 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 

แนะนำอ่านข้อมูลเพิ่มเติมครับ

 

 

ย้ายค่ายออนไลน์ได้รับซิมแล้ว ต้องทำอย่างไร

 

คลิก >>>  https://goo.gl/P3wuBc