ผู้ชมขาประจำ

ย้ายข่ายเบอร์เดิม

จนท kerry ส่งเอกสารให้เซ็นพร้อมซิมและก้กลับ แต่เอกสารต้องส่งกลับสามารถส่งกลับได้ทางไหนบ้าง