kritna
New Contributor

ผมทำเรื่องย้ายค่ายมาจาก AIS มา Dtac

ย้ายค่ายจาก AIS เบอร์ 0649571454 ชื่อ กฤษณะ สุขดี  ลงทะเบียนมาเกือบ /อาทิตย์แล้ว แจ้งว่าอนมัติแล้ว  จนวันี้ไม่รู้ว่าสถานะเป็นอย่าไร

 ไม่ทราบว่ามีสาเหตูขัดข้องอะไรหรือป่าวคับ เห็นว่าใช้เวลาแค่ไม่กี่วัน

1 คำตอบ 1
kritna
New Contributor

เรื่อง: ผมทำเรื่องย้ายค่ายมาจาก AIS มา Dtac

 / อาทิตย์แล้ว