crazyyou
Regular Viewers

ท่านติดเงื่อนไขการโอนย้ายเลขหมาย

ผมได้ดำเนินการย้ายเครือข่ายเป็น my เมื่อ 2 วันที่แล้ว วันนี้ได้รับ sms จาก 1322 ว่า ท่านติดเงื่อนไขการโอนย้ายเลขหมาย กรุณาตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดว่ามีเงื่อนไขอะไรที่ผมยังติดอยู่พร้อมทั้งช่วยจัดการให้ผมได้ย้ายเครือข่ายด้วยครับ
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ท่านติดเงื่อนไขการโอนย้ายเลขหมาย

 

Buddy กระต่ายขอทราบหมายเลขโทรศัพท์, ชื่อ-นามสกุลผู้จดทะเบียน และเลขที่บัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบให้นะคะ

(รบกวนแจ้งข้อมูลเข้ามาทาง inbox พร้อมแนบ link กระทู้เข้ามาด้วยนะคะ)

dtac feedback team